Publicerad

Utbildningsminister Gustav Fridolin, minister för forskning och högre utbildning Helene Hellmark Knutsson samt folkhälso- och idrottsminister Annika Strandhäll presenterade idag Samling för daglig rörelse, insatser för att fler barn och unga ska röra på sig varje dag.

Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för skolresultaten. Ändå vet vi att barn och unga rör på sig alldeles för lite och är stillasittande en alldeles för stor del av dagen. För att komma till rätta med det här samhällsproblemet krävs en bred kraftsamling från flera aktörer.

Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Svenskt Friluftsliv samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund/Svenska Idrottslärarföreningen är några av de aktörer som bidragit med kunskap och erfarenhet som har lett fram till att regeringen idag kan presentera initiativet Samling för daglig rörelse.

Läs mer under:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/samling-for-daglig-rorelse/

 

English version

DAILY MOVEMENT IN SCHOOLS

There is complete consensus on the importance of giving children and young people good opportunities for physical activity in schools. It is good for well-being, for public health and for school results. Nevertheless, we know that children and young people move way too little and are sedentary for a very large part of the day. To address this societal problem requires a broad collection from several actors.

The Swedish Sports Confederation, The Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH, Swedish Outdoor Federation, and the Teachers ‘Union and the Swedish Association of Teachers’ Association / Svenska Idrottslärarföreningen are some of the contributors who have contributed with the knowledge and experience that led to the recent presentation of the initiative for the Daily Movement.

Read more: