27/1 höll Activio Education ett event på Forsgrenska badet tillsammans med Idrottsförvaltning och Stockholms stad (Svenska)

Workshop och kompetenshöjning av personal i ämnet konditionsträning

I fredags höll Activio Education ett event på Forsgrenska badet för Stockholms stad samt Idrottsförvaltningen där fokus var att kompetenshöja personal i ämnet konditionsträning. Framtidens tränare behöver färdigheten att planera och träna sina deltagare i just förbättrad kondition. Denna kompetens har efter en tid glömts bort. Samtidigt som möjligheten att mäta kroppens reaktion på aktivitet har exploderat. Tillverkarna av träningsutrustning har lyft fram att kunna mäta kroppens reaktion på träning som en stor möjlighet för användaren. Det finns appar som går att koppla till träningsutrustningen, pulsklockor, olika aktivitetsklockor, träningsmaskiner som är mer digitala nu än för 5 år sedan. Det här är ju helt fantastiskt att dessa möjligheter finns.

Därför behöver tränarna behöver höja sin lägsta nivå när det handlar om konditionsträning

Signaler vi får från branschen tillsammans med vår egna erfarenhet att möta instruktörer är att den grundläggande kunskapen om hur konditionsträning planeras och genomförs är bristfällig. Fokus ligger oftast på att tränaren ska vara energirik, driva deltagaren till total utmattning, discolampor, den senaste träningsutrustningen och ett budskap att desto hårdare träningen är desto bättre träningsresultat. Detta kan instruktörerna till fullo, men det fick också oss på Activio Education att fundera vad som behövs för att skapa en stark och trovärdig grupptränarkultur i vår bransch.

Behöver konditionsträning vara dödsjobbigt för att ge gott resultat

Dagen på Forsgrenska badet mitt på Södermalm hade lockat över 20 instruktörer från flera av Stockholms stads simhallar. En dag där kunskapen uppdaterades inom träningsfysiologi kopplat till konditionsträning samt diskussion om programmering av konditionsträning. Det blev också givande diskussioner om hur vi kan ändra på uppfattningen hos individer som är undviker träning att konditionsträning behöver inte vara dödsjobbigt för att få resultat. Redan vid en medelintensiv intensitet uppkommer det fantastiska effekter på kroppens konditions kapacitet. Att sinne, hjärna och humör påverkas av konditionsträning stärker anledningen till att konditionsträna lite varje vecka och varför det är så viktigt.

Vilka signaler sänder vi ut som grupptränare

Utmaningen som grupptränare kan ställas inför ibland är att det är lätt att haka på de som tar i allt de har och förstärka det som om att det är det som ger resultat. Frågan blev då om det skrämmer den deltagare som inte har kapaciteten eller viljan att ta i allt de har. Detta handlar om vilket budskap grupptränare sänder ut genom sitt sätt att möta och leda deltagaren genom sin träning. Slutsatsen blev att alla i träningsbranschen gemensamt behöver fundera igenom vilka signaler och vilken kultur som vi skapar hos blivande tränande människor.

Att förklara syftet med passet och hur kroppen kommer reagera är en bra början

Att kunna möta de som är nya i sin träningsresa och vilka som mest troligt är nöjda med att arbeta på medelintensitet och samtidigt möta de som vill köra stenhårt är en konst. Det finns inget facit men att börja med att förklara syftet med det specifika passet och vad som händer i kroppen är en mycket bra början. Då behöver också tränaren själv förstå fysiologin bakom träningseffekter och vad som krävs för att erhålla resultat av träningen. Träningsbranschen har idag fantastiska tränare som gör ett mycket bra jobb. Det är bara det att den digitala möjligheten att mäta kroppens reaktion på aktiviteten har ökat lavinartat. Det är just därför som tränarna behöver uppdatering. Det är i sig inget konstigt när det kommer till utveckling och kompetenshöjning.

FÖRJ ACTIVIO EDUCATION PÅ INSTAGRAM FÖR SENASTE NYHETERNA

Share this insight

Free webinar

Subscribe now

Kenneth Mose – Motivate your club members to optimize their personal results.

Get your wearable to measure your performance

Go to webshop