Store conditions

English and Swedish

 

DELIVERY TIME WEBSHOP

If everything you have ordered is in stock the goods are sent within one to three days. We do not do backorders. If one or several of your products are out of stock, your complete order will be sent within one or two days after we have received all products. We are unable to deliver if suppliers are out of stock, we will inform you if that occurs.

The time it takes for the package to reach the area of the recipient will be added to the delivery time. This means an additional one or two days for most areas in Scandinavia and additional one or two days in Europe.

Please note that delivery times is estimated, somtimes it goes faster and sometimes slower. Holidays may effect delivery times.

 

DELIVERY TIME CLUB ORDERS

As agreed with your sales representative.

If everything you have ordered is in stock the goods are sent within two to three weeks. We do backorders. If one or several of your products are out of stock, we will ship your order with the products in stock, and send the rest of the products when received in stock.
We are unable to deliver if suppliers are out of stock, we will inform you if that occurs.

The time it takes for the package to reach the area of the recipient will be added to the delivery time. This means an additional one or two days for most areas in Scandinavia and additional one or two days in Europe.

Please note that delivery times is estimated, somtimes it goes faster and sometimes slower. Holidays may effect delivery times.

 

SHIPPING OPTIONS
We offer following shipping options:
• TNT or Postal service

Do you have any special requests for deliveries to your place of work? Please contact our customer support.
E-mail: order@activiofitness.com
Phone: +46 8-750 84 00.

 

SHIPPING FEES & ORDERS
We do not offer free shipping. The minimum shipping cost is 8 Euro regardless of the weight or size of the package.
Private customer orders are only processed when sent through our webshop at www.activiofitness.com
Club orders can be e-mailed directly to order@activiofitness.com or placed via phone at +46 8-750 84 00.

 

ORDERS & SHIPPINGS AROUND THE WORLD
E-mail us if you special requests for shipping to foreing countries outside Europe, at order@activiofitness.com

 

COMPLAINTS, WITHDRAWAL AND RETURNS
Complaints and returns can be sent to Activio International AB to the address below. NOTE: any claim or return needs to have been emailed to our support department at support@activiofitness.com and must have received a support ticket number before sent to us.
Write a complete description for the return and what your complaints are or why you are returning the product. Include your name, address, telephone number, email address and support ticket number received when contacting our support department.

 

STATUS INFORMATIONEN RETURN AND REFUND

Refunds is normally handled within 3-5 banking days after you recived the email and confirmation that the refund had been approved and carried out. You are welcome to contact us at faktura@activiofitness.com for any support.

 

CONTACT US

Activio International AB
Agardhsgatan 5
269 33 Båstad, SWEDEN
Mail: contact@activiofitness.com

Support issues: support@activiofitness.com

Phone: +46 (0)8 7508400

Company registration number 559022-3581
VAT no. SE559022358101

LEVERANSTID WEBSHOP ORDER 
Normalt skickas varorna inom en till tre arbetsdagar om allt Du beställt finns i lager.
Vi tillämpar inte restorders. Om en eller flera av Dina produkter är slut skickas hela Din beställning normalt inom en till två arbetsdagar efter att vi fått in alla artiklar.
Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning hos våra leverantörer, vi informerar dig om det inträffar.

Leveranstiden baseras på den tid det tar för sändningen att nå mottagningsorten. Detta innebär ytterligare en eller två dagar för de flesta områden i Skandinavien och ytterligare en eller två dagar i Europa.

Vänligen observera att leveranstiden är en uppskattning och att det ibland kan gå snabbare, men dessvärre ibland också långsammare. Helgdagar kan påverka leveranstiden negativt.

 

LEVERANSTID KLUBBORDER

Enligt överenskommelse med din försäljningskontakt hos Activio. Om alla produkter finns i lager skickas ert klubbsystem inom två till tre veckor. Restordrar kan uppstå. Om en eller flera av dina produkter är slut i lager skickar vi din beställning med de produkterna som finns i lager, därefter skickas resten av produkterna när de inkommit i lager.
Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning hos våra leverantörer, vi informerar dig om det inträffar.

Leveranstiden baseras på den tid det tar för sändningen att nå mottagningsorten. Detta innebär ytterligare en eller två dagar för de flesta områden i Skandinavien och ytterligare en eller två dagar i Europa.

Vänligen observera att leveranstiden är en uppskattning och att det ibland kan gå snabbare, men dessvärre ibland också långsammare. Helgdagar kan påverka leveranstiden negativt.

 

FRAKT ALTERNATIV
Vi erbjuder följande fraktsätt:
• TNT eller PostNord

Har du speciella önskemål om särskild leverans till din arbetsplats? Kontakta vår kundtjänst.

E-post: order@activiofitness.se
Telefon: +46 (0)8-750 84 00.

 

FRAKTAVGIFTER & BESTÄLLNINGAR
Vi erbjuder ej fri frakt. Lägsta fraktkostnad är 8 Euro oavsett paketets vikt eller storlek. Privata kundorders kan endast göras via vår webshop på www.activiofitness.com
Klubbordrar kan göras via e-post till order@activiofitness.com eller via telefon +46 (0)8-750 84 00.

 

BESTÄLLNINGAR & LEVERANSER TILL HELA VÄRLDEN
Maila oss om du har särskilda önskemål om frakt till länder utanför Europa på order@activiofitness.com

 

REKLAMATIONER OCH ÅNGERRÄTTS RETURER
Reklamationer eller ångerrättsreturer skickas in till Activio International AB på nedan adress.
NOTERA: Alla reklamationer eller returer måste först rapporteras till vår supportavdelning via support@activiofitness.com. Ett supportärende nummer skapas och erhålls, dessförinnan kan ingen produkt eller vara skickas till Activio.

Skriv en fullständig felbeskrivning, beskriv ditt klagomål eller varför du vill returnera produkten. Bifoga namn, adress, telefon och mailadress, samt erhållet supportärende nummer som du fick när du kontaktade vår supportavdelning.

 

INFORMATIONEN OM STATUS PÅ EN RETUR OCH ÅTERBETALNING

Återköpet når ditt bankkonto inom 3-5 bankdagar efter att du fått en bekräftelse per mail om att återköpet är genomfört. Du är välkommen att kontakta oss på faktura@activiofitness.com om du har några frågor.

 

KONTAKTA OSS

Activio International AB
Agardhsgatan 5
269 33 Båstad, SWEDEN, SVERIGE
E-post: contact@activiofitness.com
Support ärenden: support@activiofitness.com

Telefon: +46 (0)8 7508400
Organisationsnummer: 559022-3581
VAT nr: SE559022358101