Pulsträning i skolan

PULS I SKOLAN - Alla skolor som startar upp med Activio´s pulssystem erbjuds två fantastiska produkter som hjälper skolan, pedagogerna och främst eleverna.

När en skola beställer ett komplett system med uppsättning sensorer och mjukvara så ingår den digitala kursen ``Puls i skolan - Naperville modellen`` under 12 mån samt fri online träning Activio Workouts Online via vår partner Teamkoncept Education ( www.teamkoncepteducation.se ).

Investera i Activio för din skola eller skolklass

LÄRANDE SKER INTE FRÅN HALSEN OCH UPP, UTAN FRÅN FÖTTERNA OCH UPP - MIKE KUCZALA

Pulsträning i skolan och varför det är bra för elever och skolhälsan: Barn håller sig i form och får en bättre allmän hälsa, kardiovaskulär träning förbättrar också minnet, vilket kan ge en ökad utveckling av nya hjärnceller och förmåga att bearbeta information bättre (förbättrade hjärnfunktioner), samt kan minska risken för demens och Alzheimers senare i livet. Skolor ser en tydligt tendens i färre disciplinproblem och förbättrade akademiska fördelar när de nyttjar pulsträning under skoldagen. Att använda ett pulssystem när man tränar kardiovaskulärt med elever har visat sig ha stora fördelar. Det handlar delvis om att se till att eleverna inte har för låg puls när de tränar, men kanske viktigare är att de faktiskt inte arbetar med för hög intensitet. Detta kan faktiskt ge motsatt effekt och skapa hos trötta elever istället. Men de pedagogiska fördelarna med att ha ett pulssystem kanske den största fördelen, många elever har aldrig svettats och fått upp sin puls i 70% av maxpuls, att lära sig mer om hur kroppen fungerar är fantastisk för att skapa ett livslångs intresse för träning och hälsa. Skolklasser som har pulsträning under skoltiden är mer koncentrerade och fokuserade under lektionerna. Arbetet i en klassrumsmiljön förbättras och eleverna upplever att de är piggare under skoldagen.

DET VIKTIGASTE DU KAN GÖRA FÖR DIN HJÄRNA ÄR ATT RÖRA PÅ DIG

När du använder ett mobilt pulssystem från Activio med dina elever så kommer du uppleva att de kanske inte vill stå still längre, de vill se hur högt de kan få upp pulsmätaren, ``hur fort går den``, det är det “coola”, det ger feedback i realtid under idrottslektionen och skapar rörelse. Eleverna vill delta och det är enklare att ``njuta`` av fysisk träning på ett nytt och spännande sätt! ACTIVIO´s pulslösning ger möjlighet till objektiv bedömning genom profilanpassade program som kan användas för konditionsträning. När du använder pulsträning och coachning genom zonträning så kan du verkligen bedöma elevernas hälsa, kondition och ge dom en större dos motivation. Niklas Alm, Idrottslärare Viksängskolan, Västerås. Regelbunden träning förbättrar elevernas utveckling av hjärnan. Detta ger eleverna motivation och ökad ``vakenhet``, vilket är viktigt under skoldagen. Fysisk aktivitet skapar nya synapser i hjärnan. Detta hjälper eleverna att minnas och processa studieinformation bättre. Fördelarna slutar dock inte här. Träning kan stimulera utvecklingen av nya nervceller. Dr. John J. Ratey

Förbättrade skolresultat med hjälp av pulshöjande idrottsundervisning

Pulshöjande idrott med Activio på Viksängskolan i Västerås

Intensitet och motivation

Om du nyttjar ett pulsträningssystem så är fördelarna stora. Skolor kommer att märka en markant skillnad i ``elevernas vilja att ta i`` (grit), träningsintensitet och motivation när systemet körs och synliggör fyskisk aktivitet i realtid. Att eleverna kan se sin puls under träning skapar också glädje och motivation.

Rörelse övningar för barn

Fysisk aktivitet och aerob träning är rörelser som får blodet att pumpa snabbare i hela kroppen. Det får ditt hjärta att slå snabbare. Det gör också att dina lungor tar in mer syre. Detta får dig att andas snabbare under träningen.

Aerob träning är viktigt för barn. Det hjälper till att hålla deras hjärta, lungor, och blodkärl friska. Det kan också hjälpa dem att bibehålla eller nå en hälsosam vikt. Barn som rör på sig tenderar att ha:

• Friskare hjärta och lungor

• Hälsosammare BMI värde

• Starkare skelett och starkare muskler

• Färre symtom av depression eller ångest

• Löper mindre risk för kroniska sjukdomar senare i livet

• Är mer fokuserade när man är i skolan

• Ökad förmåga att minnas mer av vad man lärt sig i klassrumet

• Förbättrade kognitiva förmågor.

Starta upp med Activio pulsträning_

Klicka på knappen nedan för att beställa Activios lösning till din skola. Prisuppgift: användarlicens om 208 kr/mån + kostnad för pulsband/armbandssensor. BE YOUR PERSONAL BEST!

Investera i Activio pulsträning på er skola